Menu

De vereniging voor ondernemers in de regio

Met ruim 80 leden is Ondernemersvereniging Bergharen Hernen Leur Batenburg het contactpunt voor ondernemers die werken of wonen in die mooie regio!

Een vereniging die sinds de oprichting op 26 oktober 1972 twee belangrijke doelstellingen heeft:

Het (in een aangename sfeer) bevorderen van onderlinge en externe zakelijke contacten. Onbekend maakt onbemind. Daarom willen wij als ondernemersvereniging al onze leden een zo goed mogelijk platform bieden om hun bedrijf te profileren. Zodat ze hun netwerk kunnen uitbreiden en elkaar ‘business’ gunnen.
Het communiceren met plaatselijke, regionale/landelijke overheden en instanties inzake gemeenschappelijke belangen.
Naast branchegeoriënteerde belangenbehartiging hebben wij bijvoorbeeld een periodiek overleg met de Gemeente Wijchen (burgemeester, wethouder en de bedrijvencontactpersoon) en vertegenwoordigers van collega ondernemersverenigingen uit de gemeente. Dit economisch ondernemersplatform is bedoeld om te klankborden, nieuwe initiatieven te stimuleren en prioriteiten te stellen om zo het ondernemersklimaat te optimaliseren.

Website
Op deze website vindt u o.a. alle informatie over onze jaarlijkse activiteiten. Zo organiseren wij een aantal interessante themabijeenkomsten, kleinschalige bijeenkomsten (zoals korte bedrijfspresentaties gevolgd door een informele borrel) een sportieve activiteit en bedrijfsbezoeken.